Przyszłość superumysłu

Obraz rodzi pytania o potencjalne korzyści i zagrożenia związane z tworzeniem takich maszyn i ich wpływem na społeczeństwo.

Koncepcja superumysłu sugeruje, że może istnieć poziom zdolności poznawczych wykraczający poza to, co obecnie rozumiemy.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!