Medytacja Zen.

Medytacja Zen.

Korzyści dla zdrowia i sposoby praktyki. Historia medytacji Zen. Praktyka medytacji Zen. Korzyści medytacji Zen. Badania naukowe nad medytacją Zen. Podsumowanie. Linki do badań: Dołącz do społeczności i otrzymuj darmowe […]

Biologia przekonań. Jak niewidzialne siły wpływają na Twoją fizjologię.

Biologia przekonań.

Jak niewidzialne siły wpływają na twoją fizjologię. Część 2. Wymiana energii. Człowiek istota elektryczna. Pole serca. Elektryczność dotyku. Koherencja. Fale mózgowe. Kontrola aktywności genów. Wykonaj ćwiczenie. Badania naukowe: Badania naukowe: […]

Biologia przekonań. Jak niewidzialne siły wpływają na Twoją fizjologię.

Biologia przekonań.

Jak niewidoczne siły wpływają na twoją fizjologię. Część 1. Intuicja. Wampiryzm energetyczny. Atomy, fotony i elektrony. Pole. Biologia przekonań. Magia ludzkiego życia. Epigenetyka. Oto linki do badań:

  • 1
  • 2
error: Content is protected !!