Muzyka. Kody uzdrawiania. Solfeggio.

Muzyka i kody uzdrawiania.

Muzyka jest potężnym narzędziem uzdrawiania zarówno ciała, jak i umysłu. Muzyka Dlaczego życie jest dziś bardziej stresujące? Konkurencja na rynku pracy. Koszty opieki zdrowotnej. Niepewność co do przyszłości. Minimalizacja stresu. […]

error: Content is protected !!