Wyzwanie ego — Kto naprawdę sprawuje kontrolę?

Czy rządzi Tobą ego?

Program jest tylko programem i wiedząc, jak on działa jesteśmy w stanie go kontrolować. Gra w życie. Podświadomość. Tożsamości. Konstrukcja rzeczywistości. Ego. Program wykonawczy. Kształtowanie rzeczywistości. Program ego. Kontrola wewnętrznych […]

error: Content is protected !!