Młody mężczyzna-Two Spirit, reprezentujący różnorodność tożsamości LGBTQ. Artykuł eksploruje nieznane aspekty tożsamości, w tym termin Two-Spirit w społeczności rdzennej ludności Ameryki Północnej. Dwa Duchy: Nieznana Tożsamość. Two Spirit

Dwa Duchy: Nieznana Tożsamość

Dwa Duchy: Nieznana Tożsamość Odkrywając nieznane aspekty tożsamości Dwa Duchy: Nieznana Tożsamość W społeczności LGBTQ często mówi się o różnorodności, jednak niektóre aspekty tożsamości wciąż pozostają niezauważone. Akronim LGBTQ, choć jest szeroko stosowany, nie obejmuje wszystkich istniejących tożsamości. Pansexuality, niebinarność, czy aseksualność są przykładami liter, które często są pomijane. Jednak istnieje jeszcze jedna grupa, mało znana nawet w społeczności LGBTQ – Two-Spirit. Termin ten odnosi się do tradycyjnej roli w społeczeństwie rdzennych Amerykanów, opisując osobę, której przypisuje się zarówno męską, jak i żeńską duszę. Jednak definicja ta może różnić się w zależności od plemienia, a niektórzy uważają, że jest synonimem dla osób LGBTQ, co nie zawsze jest prawdą. Dwa Duchy: Nieznana Tożsamość Odkryj historię Two-Spirit, mało znanej grupy. Poznaj ich tradycje, walkę z demonizacją po kolonizacji i współczesne wysiłki na rzecz akceptacji. Historia Two-Spirit: Tradycja w Nowoczesnym Kontekście Albert McLeod, potomek narodu Nisichawayasihk Cree Nation i społeczności Metis z Domu Norweskiego w północnej Manitobie w Kanadzie, podkreśla, że termin ,,Two-Spirit” stał się bardziej powszechny w kontekście współczesnym podczas konferencji gejów i lesbijek rdzennych Amerykanów/Pierwszych Narodów w Winnipeg w 1990 roku. McLeod wyjaśnia, że „Two-Spirit” to „termin ogólny”, nawiązujący do słów używanych przed kolonizacją. Kontakty z europejskimi kolonizatorami sprawiły, że mówienie o tożsamości rdzennych osób LGBTQ stało się tabu, prowadząc do stopniowego zanikania tej tożsamości. Dwa Duchy: Nieznana Tożsamość Rola Two-Spirit w Społecznościach Rdzennych Amerykanów Nazwa ,,Two-Spirit” odnosi się do ducha związku z historią, kulturą, tradycjami i ziemią, na której społeczności żyją. To także odniesienie do ducha integracji w ramach rodzin, społeczności i narodów. McLeod podkreśla, że ma to głębsze znaczenie w kontekście duchowego związku z ziemią i narodami. Tożsamość Two-Spirit: Historia i Współczesność Mimo że ludzie Two-Spirit pełnili różnorodne role w społeczeństwach rdzennych Amerykanów, ich istnienie zostało zdemonizowane przez kolonizację. Pierwsi Europejczycy potępiali ludzi Two-Spirit, a ta deprecjacja przetrwała do dzisiaj w wielu społecznościach i plemionach. Hudson Tibbetts, Dwóch Duch ze wschodnich Czirokezów i Nanticoke, opowiada o dawnej roli jako uzdrowiciela, ale podkreśla, że po kolonizacji Two-Spirit stali się społecznie wykluczeni. Dzisiaj, pomimo postępu w uznawaniu i szacunku dla Two-Spirit w niektórych społecznościach, homofobia i transfobia wciąż są obecne. Mattee Jim z Albuquerque w Nowym Meksyku podkreśla, że wiele plemion i rodzin źle ocenia Dwa Duchy.   Dwa Duchy: Nieznana Tożsamość Edukacja Młodzieży Two-Spirit: Przyszłość Wartościowych Członków Społeczeństwa Marlon Fixico Blackkettle, identyfikujący się jako Czejenne He-ma-nee, zauważa, że choć niektóre społeczności są nadal silnie związane z chrześcijaństwem i wpływami kolonialnymi, inne plemiona podejmują wysiłki w ponowne uznanie i uhonorowanie członków Two-Spirit. Historia Two-Spirit jest złożona i pełna różnorodności, a jej zrozumienie wymaga otwartości, edukacji i szacunku dla różnic kulturowych. To ważne, aby promować akceptację i zrozumienie dla wszystkich tożsamości, zarówno w społeczności LGBTQ, jak i społeczeństwie jako całości. Dwa Duchy: Nieznana Tożsamość Czarna Stopa : ninauh-oskitsi-pahpyaki , „kobieta o męskim sercu”. Termin ten ma wiele różnych znaczeń, począwszy od kobiet, które pełniły role mężczyzn, przebierały się za mężczyzn, brały partnerki lub brały udział w działaniach takich jak wojna. Czarna Stopa: a’yai-kik-ahsi , „Zachowuje się jak kobieta”. Istnieją historyczne relacje o osobach, które pozostawały w związkach homoseksualnych lub urodziły się jako mężczyźni, ale żyły jako kobiety, prawdopodobnie z powodów religijnych lub społecznych. Osoby te były postrzegane na wiele różnych sposobów, od szanowanych przywódców duchowych, odważnych wojowników i rzemieślników, po cele wyśmiewania. Krytyka Terminu ,,Dwóch Duchów” Krytyka terminu ,,Two Spirit” skupia się głównie na jego zachodnim pochodzeniu, interpretacjach i wpływach. Zdaniem krytyków, brak uwzględnienia rdzennej tradycji kulturowej utrzymywanej przez starszyznę plemienną może prowadzić do zatarcia tradycji lub nawet całkowitego ich zaniku. Niektórzy krytycy twierdzą, że używanie jednego ujednoliconego terminu może grozić wymazaniem unikalnych terminów używanych przez różne społeczności rdzenne. Dodatkowo istnieje obawa, że termin ten może odłączyć się od autentycznych wierzeń i ceremonii związanych z rolami płciowymi. Część osób o bardziej tradycyjnych wartościach uważa „dwóch duchów” za kulturowy i społeczny termin, bez istotnego znaczenia religijnego czy duchowego. Kontrowersje wokół terminu podkreślają potrzebę szacunku dla różnorodności kulturowej i tożsamościowej w społeczności LGBTQ. Terminy używane przez różne plemiona do opisu ról związanych z płcią nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w idei „dwóch duchów”. Odpowiedniki terminu, takie jak Ojibwe ,,niizh manidoowag”, są także stosunkowo nowoczesne, co może podważać autentyczność terminu ,,dwu ducha” wprowadzonego do języka angielskiego w 1990 roku. Tożsamość Two-Spirit poza Społecznością LGBTQ Warto zauważyć, że osoby identyfikujące się jako Two-Spirit nie zawsze postrzegają siebie jako część tradycyjnej społeczności LGBTQ. Ten termin, odnoszący się do tradycyjnych ról w społeczeństwach rdzennych Amerykanów, obejmuje aspekty męskości i żeńskości w jednej osobie. Dwa Duchy: Nieznana Tożsamość Równouprawnienie Two-Spirit: Społeczeństwo poza Stereotypami Niektórzy Two-Spirit preferują identyfikować się z ich kulturowym dziedzictwem i tradycjami, które często są różne od koncepcji płci w społeczności LGBTQ. To podkreśla różnorodność tożsamości wśród ludzi Two-Spirit i konieczność szacunku dla ich unikalnej pozycji kulturowej. Dążenie do pełnego zrozumienia tej tożsamości wymaga otwartości na różnice kulturowe i szacunku dla różnorodnych sposobów definiowania się i identyfikowania w społeczeństwie. Warto zawsze uwzględniać indywidualne doświadczenia i wybory tożsamościowe każdej osoby, również tych związanych z tożsamością Two-Spirit. Previous PostNext Post

error: Content is protected !!