RETURNS – EN / PL

__

Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:
* Gift cards
* Downloadable products
* Some health and personal care items

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial refunds are granted: (if applicable)
* Book with obvious signs of use
* CD, DVD, VHS tape, software, video game, cassette tape, or vinyl record that has been opened.
* Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
* Any item that is returned more than 30 days after delivery

Refunds (if applicable)
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.
If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at hipnoterapia.bajerski@gmail.com.

Sale items (if applicable)
Only regular priced items may be refunded, unfortunately sale items cannot be refunded.

Exchanges (if applicable)
We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at hipnoterapia.bajerski@gmail.com and send your item to: 72 Chiltern, Coleman street, SOUTHEND ON SEA, ESS, SS25AF, United Kingdom.

Gifts
If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and he will find out about your return.

Shipping
To return your product, you should mail your product to: 72 Chiltern, Coleman street, SOUTHEND ON SEA, ESS, SS25AF, United Kingdom.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

If you are shipping an item over $75, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

ZWROTY

Polisa zwrotów dla tej Witryny trwa 30 dni. Jeśli od zakupu minęło 30 dni, niestety nie mogę zaoferować zwrotu pieniędzy ani wymiany.

Aby kwalifikować się do zwrotu, przedmiot musi być nieużywany i znajdować się w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś/łaś. Musi być również w oryginalnym opakowaniu.

Kilka rodzajów towarów jest zwolnionych ze zwrotu. Nie ma możliwości zwrotu łatwo psujących się towarów, takich jak żywność, kwiaty, gazety lub czasopisma. Nie przyjmuję również produktów, które są towarami intymnymi lub sanitarnymi, materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi cieczami lub gazami.

Dodatkowe przedmioty bezzwrotne:

Aby dokonać zwrotu, potrzebuję paragonu lub dowodu zakupu.

Proszę nie odsyłać zakupu z powrotem do producenta.

Istnieją pewne sytuacje, w których przyznawane są tylko częściowe zwroty: (jeśli dotyczy)

Zwroty kosztów (jeśli dotyczy)
Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwrotu wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem, że otrzymaliśmy zwrócony przedmiot. Powiadomimy Cię również o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zwrotu.
Jeśli zostaniesz zatwierdzony, Twój zwrot zostanie przetworzony, a kredyt zostanie automatycznie zastosowany do Twojej karty kredytowej lub oryginalnej metody płatności w ciągu określonej liczby dni.

Opóźnione lub brakujące zwroty (jeśli dotyczy)
Jeśli jeszcze nie otrzymałeś/łaś zwrotu środków, najpierw sprawdź ponownie swoje konto bankowe.
Następnie skontaktuj się z wystawcą karty kredytowej, może upłynąć trochę czasu, zanim Twój zwrot zostanie oficjalnie zaksięgowany.
Następnie skontaktuj się ze swoim bankiem. Często przed zaksięgowaniem zwrotu pieniędzy upływa trochę czasu.
Jeśli wszystko to zostało zrobione i nadal nie otrzymałeś zwrotu pieniędzy, skontaktuj się ze mną pod adresem hipnoterapia.bajerski@gmail.com.

Wyprzedaż (jeśli dotyczy)
Zwrotowi mogą podlegać tylko przedmioty o zwykłej cenie, niestety nie można zwrócić kosztów za przedmioty z wyprzedaży.

Wymiany (jeśli dotyczy)
Wymieniamy elementy tylko wtedy, gdy są wadliwe lub uszkodzone. Jeśli chcesz go wymienić na ten sam przedmiot, wyślij nam e-mail na adres hipnoterapia.bajerski@gmail.com i wyślij swój przedmiot na adres: 12 Hesketh rd. London, E70AJ, Wielka Brytania.

Prezenty
Jeśli przedmiot został oznaczony jako prezent przy zakupie i wysłany bezpośrednio do Ciebie, otrzymasz bon upominkowy na kwotę zwrotu. Po otrzymaniu zwróconego przedmiotu zostanie do Ciebie wysłany bon upominkowy.

Jeśli przedmiot nie został oznaczony jako prezent przy zakupie lub osoba, która otrzymała prezent, wysłała zamówienie do siebie, aby przekazać je później, wyślemy zwrot pieniędzy do dawcy prezentu, a on dowie się o Twoim zwrocie.

Wysyłka
Aby zwrócić produkt, należy wysłać go pocztą na adres: 12 Hesketh rd. London, E70AJ, Wielka Brytania.

Będziesz odpowiedzialny/a za pokrycie własnych kosztów wysyłki zwrotu przedmiotu. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymasz zwrot pieniędzy, koszt przesyłki zwrotnej zostanie odliczony od zwrotu.

W zależności od tego, gdzie mieszkasz, czas, jaki może upłynąć, zanim wymieniony produkt dotrze do Ciebie, może się różnić.

Jeśli wysyłasz przedmiot o wartości powyżej 75 USD, rozważ skorzystanie z usługi śledzenia przesyłki lub wykupienie ubezpieczenia przesyłki. Nie gwarantujemy, że otrzymamy zwrócony przedmiot.

error: Content is protected !!