25 punktów by zrozumieć Ego.

Ego jest centrum naszego istnienia, wg Freuda powstało abyśmy mogli sprostać wymaganiom rzeczywistości.

Oparte o przeszłość spogląda w naszą przyszłość, nigdy nieusatysfakcjonowane, zaborcze i wymagające. To małe Ego jest w stanie sprawić nasze życie mizernym. Bez wątpienia to małe ego, które utożsamiamy z nami samymi z naszym JA, jest powodem wielu bezsensownych i destrukcyjnych zachowań w naszym życiu.

Pragnąc się rozwijać i ewoluować jako lepsza istota zadajmy sobie pytanie: Jak przeniknąć nasze Ego? Jak wyjść poza jego kontrolę?

SMLXL
Oto 24 wskazówki jak możemy tego dokonać.

1.

Ego samo w sobie nie jest złe. To tylko programy zapisane w podświadomości.

2.

Ego jest odpowiedzialne za integralność naszej osobowości, jest odpowiedzialne za nasz dobrostan.

3.

Ego podąża za własnymi marzeniami i pragnieniami przez co często nas przytłacza.

4.

Ego składa się z myśli, emocji, wspomnień (które składają się na “osobistą historię” podmiotu), ustalone podświadome programy i identyfikacje społeczną narodowość, wyznanie itd.) Większość z nas identyfikuje się w 100% z tymi komponentami Ego i nie jest w stanie zobaczyć siebie poza granicami tych składników.

5.

Ego identyfikuje się poprzez: przedmioty, ciało, sposób myślenia. Utożsamia siebie z indywidualnymi rzeczami, w wyniku czego, Ego doświadcza własnego istnienia poprzez posiadanie. (Ja mam ciało. Ja tak myślę. Ja tego chcę.)

6.

Poczucie spełnienia wywołane posiadaniem trwa krótko, przez co Ego pragnie posiadać więcej i szybciej. Stanowi to ogromną siłę napędową – świadome pragnienie posiadania więcej i podświadome poczucie “wciąż mam za mało, to nadal nie wystarcza”. Przejawia się to w naszym życiu jako “potrzeba posiadania więcej”.

7.

Zawartość Ego jest tym z czym każdy podmiot się identyfikuje. (mój dom, mój samochód, moje dzieci, moja opinia, moja wiedza, etc.). Zawartość ta jest formowana przez środowisko, wychowanie oraz kulturę.

8.
Myśli w stylu: “to jest moje”, “chcę to”, “potrzebuję”, “to za mało”, są częścią struktury Ego.  Struktura ta z czasem ulega zmianie, jej części składowe są zastępowane innymi nowymi częściami. Żadna z nich nie jest jednak w stanie usatysfakcjonować Ego przez dłuższy okres czasu, chyba że jego struktura ulegnie zmianie.

9.

Ego ciągle poszukuje czegoś innego, czegoś co obiecuje otrzymanie większej satysfakcji, co sprawi, że Ja podmiotu stanie się pełniejsze i bardziej spełnione.

10.

Ego pragnie posiadać więcej i stawać się silniejsze. Więcej wiedzy, więcej wiary, więcej bogactwa. Ego pragnie tego zachłannie i niecierpliwie, co sprawia, że staje się ono tyranem rządzącym naszym życiem.

11.

Ego jest uformowane przez przeszłość, to ona zdeterminowała jego strukturę i zawartość. Struktura Ego stanowi podświadomy czynnik, zmuszający podmiot do wzmacniania swojej tożsamości poprzez odniesienie się do przedmiotów (posiadanie).

12.

Ego jest niczym innym jak wytworem mentalnym. Inaczej mówiąc, naszym systemem wierzeń.

13.

Ego chroni się i usprawiedliwia. Ciągle funkcjonuje w systemie przetrwania – chce pozostać ciągle aktywne i żywe, przez co traktuje inne formy Ego za rywali lub wrogów.

14.
Najsilniejszą strategią obronną dla Ego jest wzmocnienie doświadczenia “racji” (“Ja mam rację!”). Nic innego nie wzmacnia tak bardzo naszego Ego jak doświadczenie, że mieliśmy rację. Stanowi to pragnienie Ego i tworzy poczucie wyższości nad innymi.

15.

Narzekanie jest jednym z ulubionych systemów samo wzmacniania się Ego. Narzekanie wywołuje te same doświadczenia co przekonanie o racji. Tworzy doświadczenie “to ja mam rację”, a wszystko inne jest przeciwko mnie.

16.

Ego ma skłonność do założenia, że jego forma i składniki będą trwały w nieskończoność (co w rzeczywistości jest niemożliwe). To założenie jest źródłem cierpienia dla Ego, gdyż zmiany w otoczeniu powodują, że iluzja stałości świata i samego Ego ulega destrukcji.

17.

Nasza kultura i cywilizacja jest oparta na samolubnym i zachłannym Ego. Ego to stworzyło takie formy społeczne jak instytucje czy urzędy, które są jednocześnie jego ekspresją.

18.

Większość ludzi identyfikuje się ze społecznie uwarunkowanym Ego. U tych osób identyfikacja ta jest tak silna, że są nieświadomi, że ich życie jest zarządzane przez społecznie kontrolowany umysł.

19.

Ego musi upaść, gdyż nie jest kompatybilne z ewolucyjnym rozwojem naszej świadomości.

20.

Jeśli podmiot jest w stanie zauważyć i zaobserwować działanie własnego Ego, to jest również w stanie wykroczyć poza jego wpływ.

21.

Powinniśmy nauczyć się wyjść poza Egoistyczne programy naszego umysłu, gdyż w przeciwnym wypadku zniszczymy siebie i wszystko co jest związane z naszym światem.

22.

Jednym ze sposobów na przeniknięcie Ego jest pozostanie neutralnym na kalejdoskop zmian, myśli i emocji – bycie świadomym obserwatorem zdarzeń.

23.

Ego nazywa siebie prawdziwym i jedynym istniejącym “Ja”. Ta myśl jest niczym innym jak założeniem.

24.

W przestrzeni świadomości – jako świadomy obserwator, podmiot z łatwością dostrzega iluzję Ego.

25.

Prawda jest taka, że jesteśmy po prostu życiem. Rodzimy się i zamiast doświadczać zanikamy w dogmatach nauki, kultury i iluzji EGO.

Sprawdź Czy Twoim życiem rządzi program Ego. KLIKNIJ TUTAJ

Artykuł zainspirowany blogiem doktora Franka M. Wanderer PhD
Fprofesor psycholigii, kognitywista i pisarz.Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.